Sykkelstrategi Vestby kommune

Vedtatt sykkelstrategi for Vestby kommune

Vestby kommunestyre har 08.04.2019 vedtatt sykkelstrategi for Vestby kommune.

Sykkelstrategien er et strategidokument for økt sykling i Vestby kommune.

Hovedmålet er at minst 8 % av alle reiser skal foregå med sykkel innen 2023. Hovedmålet er satt med bakgrunn i at Stortinget har vedtatt at sykkelandelen på landsbasis skal være på minst 8 %. For å oppnå hovedmålet er det satt opp 6 delmål. Det er utarbeidet en handlingsdel med tiltak for å oppnå strategiens mål.

Nærmere opplysninger om strategien finner du til høyre, under «mer info».

Tips en venn Skriv ut