15-02463-26 annonse_500x707

Vedtatt detaljregulering – Rensedam Follotunnelen

Vestby kommunestyret har egengodkjent detaljregulering for rensedam ved Follotunnelen. Statens vegvesen ønsker å anlegge en rensedam på eiendommen ...
Kart over felles offentlig infrastruktur som er omfattet av modellen_600x424

Vedtatt – Finansieringsmodell – Vestby sentrum

Vestby kommunestyre har godkjent finansieringsmodell for Vestby sentrum i samsvar med plan- og bygningslovens § 17-2. Finansieringsmodellen sikrer ...
Vestby sentrum_illustrasjon (2)

Vedtatt - områderegulering - Vestby sentrum

Vestby kommunestyre har egengodkjent områderegulering for Vestby sentrum. Planen omfatter hele den sentrale delen av Vestby tettsted, herunder bl.a...
Plankart

Vedtatt detaljregulering av Grøntveien

Vestby kommunestyre har egengodkjent detaljregulering av Grøntveien. Planen omfatter bygging av fire eneboliger samt konvertering av eksisterende h...
Kartutsnitt Sole skog

Vedtatt detaljregulering for Sole skog IV, B6 & B7

Vestby kommunestyre har 7.11.2016 egengodkjent detaljregulering for Sole skog IV B6 & B7.
Plankart Skoglundkollen

Vedtatt detaljregulering for Skoglundkollen

Vestby kommunestyre har egengodkjent detaljregulering for Skoglundkollen.
Kartutsnitt detaljregulering – Pepperstad skog nord gnr.6 bnr.836

Vedtatt detaljregulering for Pepperstad skog nord gnr. 6 bnr. 836

Vestby kommunestyre har egengodkjent detaljreguleringen for Pepperstad skog nord gnr.6 bnr.836.
Kartutsnitt_450x313

Fastsatt planprogram for områdereguleringsplan, Vestby sentrum

Plan- og miljøutvalget har på møte den 2.5.2016 fastsatt planprogram for områdereguleringsplan for Vestby sentrum.
Kartutsnitt Vestsolveien 2-6A

Vedtatt detaljregulering for Vestsolveien 2-6A

Vestby kommunestyret har egengodkjent detaljregulering  for Vestsolveien 2-6A. 
Kartutsnitt Norwegian Outlet

Vedtatt detaljregulering for Norwegian Outlet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente 17.2.2016 detaljregulering for Norwegian Outlet i samsvar med kommunestyrets vedtak. Departement...