Asfaltering pågår_illustrasjonsbilde

Asfaltering i Hølen - Hølen torg og overganger for kabel i Lille Strandgate

Hølen torg skal ferdigstilles med asfalt og nye fortauskanter er allerede på plass. Sluttarbeidene starter nå.
Telehiv

Opphevelse vårens akseltrykkrestriksjoner

Følgene veier har hatt akseltrykkrestriksjoner som nå blir opphevet: Krokstrandveien, Hulvikveien, Støttumveien, Drøbaksveien. Skiltene blir ...
Arbeid på vannledning illustrasjonstegning

Oppdatering av info renovering kommunal vannledning i Sonsveien/ Storgata i Son

Her finner du ny informasjon angående gravearbeidet som pågår i Sonsveien Bakgrunn Den kommunale vannledningen i Sonsveien/ Storgata fra rundkjøri...
Feiing

Vårrengjøring - feiing av kommunale veier

Vestby kommune har startet feiing av kommunale veier og plasser. På grunn av en lang vinter er oppstarten senere enn vanlig.  Det er også mye strømass...
Telehiv

Telerestriksjoner på enkelte kommunale veier i Vestby kommune

Med hjemmel i vegtrafikklovens §7, iverksetter Vestby kommune aksellastrestriksjoner på enkelte kommunale veier.
Arbeid på vannledning illustrasjonstegning

Oppdatering av info renovering kommunal vannledning i Sonsveien/ Storgata i Son

OPPDATERING FOR 18. JANUAR OMRÅDET ALICIENBORG/BERGSTIEN
Sonsveien stasjon Foto: N. Svingheim, Jernbaneverket

Innføring av pendlerparkering ved Sonsveien stasjon

1. mars 2018 innfører Bane NOR pendlerparkering ved ti nye togstasjoner på Østlandet og i Trøndelag. I Vestby kommune blir pendlerparkering innført...
Arbeid på vannledning illustrasjonstegning

Renovering kommunal vannledning i Sonsveien/ Storgata i Son

Det vil omgående bli oppstart av renovering av den kommunale vannledningen i Sonsveien/ Storgata i Son.
gravearbeiderHogda

Gravearbeider på Høgda/Randem

Vestby kommune holder på med utbedring av vann- og avløpsnettet på Høgda/Randem. De første etappene er ferdige og etappe 3 pågår i Planetveien, Stj...
gatelys_500x268

Gatelys - varsle feil og mangler

Kommunale veier Melding om feil på kommunale gatelys gjøres her, til Infratek. NB! Husk å oppgi korrekt adresse evt stolpenummer på gatelykten som...