Rainbow_250x167

Veileder i familier

Stillingen er en del av «forebyggende team», og er et lavterskeltilbud til alle familier i kommunen.

Et mål med veiledningen er at både foreldre og barn tilegner seg gode samspillsferdigheter, og slik kan mestre sin unike familiehverdag på en best mulig måte.
Aktuelle problemstillinger kan f.eks. være :

  • Utfordringer i foreldrerollen i småbarns-tiden
  • Utfordringer med samspill og kommunikasjon i familien
  • Fokus på barnet etter samlivsbrudd
  • Fokus på barnet ved sykdom og/eller flere sammenfallende store endringer i familien
  • Når sinne eller innadvendthet hos barn skaper utfordringer
  • Veiledning til rett hjelpetilbud i/utenfor kommunen

Veiledningen foregår på rådhuset. Antall møtepunkter er avhengig av behov og fremdrift. Tilbudet er gratis.

Ta gjerne kontakt med anita.jakset@vestby.kommune.no, eller tlf.  904 75 257 for nærmere informasjon eller avtale.