Marianne K Fredriksen er familieveileder ved Vestby Helsestasjon og er del av et lavterskeltilbud for gravide, barn, ungdom og foreldre. Hun har bakgrunn både som helsesykepleier og familieterapeut. 

Denne kvelden vil hun si litt om hvordan man kan støtte sitt eget barn med utgangspunkt i nyere spedbarnsforskning. Denne forskningen hadde sitt utspring på 70- og 80-tallet, og har gitt oss muligheter til å forstå på hvilken måte vi mennesker påvirkes og selv påvirker de vi er sammen med, fra barndom til alderdom. Utspill og tilbake-svar ble fra da av, mulig å fange ved hjelp av film og video.  Det er de mekanismene som påvirker oss i et parforhold, i et søskenforhold og i et kollegafellesskap på jobben. 

Hjertelig velkommen til temakveld!

Sted: NAV-bygget, rom 140
Tidspunkt: Mandag 17. juni 2024, kl. 18.00 - 19.00
 

Ingen påmelding nødvendig.