Når ting blir vanskelig og du trenger noen å snakke med, eller du er bekymret for barn og unge som ikke har det bra, finnes det noen du kan kontakte.

Her finner du en oversikt over telefonnumre eller chattetjenester som kan hjelpe deg:

Trenger du noen å snakke med? 

Psykiske problemer er vanlige

Omtrent halvparten av oss vil oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet. Det å ha noen å snakke med kan være avgjørende for håndteringen av problemene, og om man søker hjelp.
 
Psykiske lidelser blant unge jenter har de siste 5 årene økt med 40 %  og angst og depresjon er mest vanlig. Ungdata undersøkelsen fra 2017 viser at unge opplever et større press og mer stress på skolen og ellers i livet.

Kilde: Folkehelseinstituttet 
 
Du kan gjøre en forskjell
En undersøkelse gjennomført av Yougov i samarbeid med Verdensdagen, viser at samfunnet har bidratt til mer åpenhet rundt tema, men at vi på individuelt nivå synes det er lettere å snakke om vår fysiske helse enn vår psykiske.
 
Vi har med andre ord fortsatt en stor og viktig jobb i årene som kommer for å gjøre det enklere å snakket om hvordan vi har det. 
 
Målet for verdensdagen for psykisk helse 2020 er å: 
  • Øke kunnskap om hva som styrker den psykiske helsen
  • Bidra til mer åpenhet om psykiske utfordringer
  • Bidra til trivsel, læring og personlig utvikling for deg selv og andre