Terrenginngrep

Dette er en veiledning for deg som skal utføre terrenginngrep.

 

 Vesentlig terrenginngrep er søknadspliktig etter pbl § § 20-1 bokstav k.
 
Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse jfr byggeforskriftens § 4-1 bokstav c nr 6.
 
Mindre fylling eller planering av terreng.
Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk
eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk.
 
På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå.
 
Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 2,0 m.
 
Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei

Hva som er et ”vesentlig” terrenginngrep må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. I vurderingen legges det blant annet vekt på terrenginngrepets omfang.

Veileder terrenginngrep

Tips en venn Skriv ut