Vestby kommune digitaliserer byggesaksarkivet

Vestby kommune digitaliserer byggesaksarkivet

Vestby kommune har inngått avtale med Geomatikk IKT om digitalisering av byggesaks-, oppmålings- og planarkivet. Digitaliseringen gjennomføres i perioden juni til desember 2019. 

Byggesaksarkivet blir pakket ned og transportert til Trondheim i perioden 18.-20. juni. I denne tidsperioden vil det dessverre ikke være mulig med innsyn i byggesaksmappene. 

Fra og med 21. juni vil byggesaksmappene være tilgjengelig for elektronisk innsyn. Bestillinger av innsyn før klokka 1200 på en virkedag vil normalt være ivaretatt innen klokka 1600 påfølgende virkedag.
 

Vi vil presisere at det i prosjektperioden ikke vil være mulig å møte opp på Servicekontoret for å se gjennom de fysiske mappene.
 

Fremgangsmåte for bestilling og levering av byggesaksdokumenter:

1. Send epost til post@vestby.kommune.no. Emnefeltet merkes med; Innsyn i byggesaksmappe – Gnr/bnr – adresse - og eventuelt saksnummer.

2. Postmottaket sender e-post med etterspurte dokumenter til mottaker - normalt innen påfølgende virkedag innen klokka 1600

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Tips en venn Skriv ut