Arbeidet med å skaffe boliger er i gang og det opprettes kontakt med frivilligheten for å bidra. 

Protokoll fra formannskapet 25. april 2022 finner du her.