Kartportal

Vestby kommune og Vestby Turlag samarbeider om ny kartportal

Bakgrunn
Siden starten i 2013 har Vestby Turlag tilrettelagt 145 km turstier i kommunen og satt opp 718 skilt i 243 stikryss. Turstiene dekker det meste av kommunen og er i alt vesentlig blåmerket. Det er lagt vekt på at stiene er godt merket og skiltet og at de går i et tørt og variert terreng, slik at turopplevelsene bli best mulig. Det er også satt opp 7 gapahuker til fri bruk.

Ny kartportal
For at flest mulige skal komme seg ut i marka har kommunen og turlaget samarbeidet om å få på plass en ny kartportal. Nå er første versjon klar, du finner den her.  Det følger en egen brukerinstruks.

Her finner du alle turstier som er blåmerket og skiltet, du finner forslag til turer, og om du kan skrive ut Turkort med detaljert turbeskrivelse. Til enkelte turer er det også laget en turvideo, som du kan spille av direkte fra kartportalen. 

Utfartsparkering
Når du ikke starter hjemme ifra, kan du velge mellom mange P-plasser. Du kan som regel kombinere flere turer og avkorte om du vil.

Oppdag Vestby
Nå når de fleste arenaer er stengt, kan vi på det sterkeste anbefale en tur i marka vår. Ta utgangspunkt i ulike utfartsparkeringer og gå eller løp på oppdagelsestur. I tillegg til frisk luft og trening, får psyken et viktig påfyll av positive opplevelser. Kanskje du rekker alle 145 km før pandemien er over?

Se nærmere turbeskrivelser her  

Den nye kartportalen finner du her.