Kulturprisvinnere 2010 Birgit og Henning Karlstad

Vestby kommunes Kulturpris 2010

Vestby kommunes kulturpris for 2010 er tildelt Birgit og Henning Karlstad for sitt mangeårige engasjement for Vestby Historielag, Vestby Seniorsenter, Folkeakademiet i Vestby og Seniordansen i Vestby. Kulturprisen bestående av diplom og en gavesjekk på kr. 10.000 ble overrakt i kommunstyrets møte fredag 10. desember.

Vestby kommune er opptatt av å synliggjøre at man setter pris på innbyggere som markerer seg på en eller annen måte innenfor det utvidede kulturområdet.

Vestby kommunes kulturpris for særlig innsats innenfor det allmenne, utvidede kulturområdet, ble første gang delt ut i 1974. Kulturprisen deles i år ut for 33 gang. Til sammen 36 enkeltpersoner og organisasjoner har mottatt prisen. I løpet av årene er det kun 5 ganger prisen ikke er blitt delt ut.

Det utvidede kulturområdet omfatter alt det som i Kulturmeldingene omtales som «det utvidede kulturbegrep» - bildende kunst, sang og musikk, teater, dans, film, idrett, speiding, og hele det mangfold av fritidsaktiviteter som kjennetegner vår kultur.

Formålet med prisene er å hedre personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid for kulturlivet i kommunen.

I statuttene står det om kandidater at; Kulturprisen kan tildeles en enkeltperson, gruppe av personer eller organisasjoner, som bor eller har sitt kulturelle virke i Vestby kommune og som har vist evne og vilje til å yte en kulturinnsats utover det vanlige. Det kan trygt sies at prismottakerne har vist både evne og vilje og har bidratt på det allmenne kulturfeltet til glede og inspirasjon i mange år.

Kulturprisen for 2010 består av et diplom samt en gavesjekk på 10 000,- kroner.

Kulturpriskomiteen bestående av kultursjefen, Ragnhild Lervik Johansen, Karin Adolfsen og John Arne Kjenn, hadde også i år mange forslag på kandidater, men det var et enkelt valg for komiteen å bestemme seg for årets vinnere.

BEGRUNNELSEN FOR KULTURPRISEN 2010:

Prismottagerne har i mange år ved sitt engasjement, sin iver og sin holdning bidratt til å gi mennesker i kommunen glede, aktivitet og kunnskap. De har stått på for formidling av kunnskap og interesser. De er med på ulike måter i flere av våre frivillige lag og foreninger til det beste for kommunens innbyggere.

Om prisvinner nummer 1 kan det sies:
Personen har alltid vært en organisasjonsmann. Før han flyttet fra Vestby for å begynne på sin utdannelse og arbeidskarriere, var han opptatt av både idrett, politikk og ungdomsarbeid.
Han flyttet tilbake til Vestby kommune høsten 1992 og Vestby kommune har i alle årene etter det vært heldig som har hatt denne organisasjonsmannen boende i kommunen.
Den enorme kunnskapen om Vestby, og iveren etter å formidle denne har bidratt til at Vestby historielag er en viktig samarbeidspartner for kulturtjenesten og Vestby kommune for øvrig. Engasjementet og kunnskapen er uvurderlig i forhold til å ivareta det lokalhistoriske initiativ og bidra til å synliggjøre denne. I tillegg er det mange mennesker som nyter særdeles godt av dette engasjementet på Vestby seniorsenter. Den åpenbare gleden prisvinneren viser er smittende for alle som møter ham og dette bidrar til å finne de gode løsningene.
I denne forbindelse må det også nevnes at det oppleves som ganske skremmende og litt farlig å holde tale for vedkommende da det sies at ”han leser deg som en åpen bok”. Jeg har selv opplevd det for bare noen uker siden i et hyggelig lag at han ”leste” meg til tross for at jeg trodde jeg holdt maska.

Om prisvinner nummer 2 kan det sies:
Bak en stor mann står det gjerne en sterk kvinne, så også i dette tilfelle, selv om det sikkert kan diskuteres hvem som står ”bak” hvem. Noen mennesker er bare de som alltid ordner ting uten store fakter eller store ord. Prisvinner nr 2 er en slik person. Alltid tilstede og engasjert, men sørger for å få ting ordnet uten å være fremst på scenen.
Personen det er snakk om kommer opprinnelig fra Gausdal, noe som sikkert kan forklare hennes engasjement for Bjørnstjerne Bjørnson. Vi i Vestby kommune var så heldige at hun traff sin mann på Elverum Lærerhøgskole i perioden 1950 – 1954. (Våre kilder er usikker på årstallet, men sikre på perioden.)
Hun flyttet til Vestby kommune året før sin mann, i 1991, da de ønsket å bli pensjonister i vår kommune. Og takk for det.
Det er utallige personer som har hatt glede av hennes engasjement, uten nødvendigvis å vite at det er henne de har å takke for det, beskjeden som hun er. Hennes iver for Polen, for kultur, for aktivitet og for dans er et vesentlig bidrag til ulike arrangement og mange menneskers livsglede. Som primus motor for Seniordansen, som foredragsholder og engasjert leder av Folkeakademiet i Vestby, har hun bidratt til å formidle gleden av aktivitet og kultur for øvrig.

Kulturpriskomiteen gjør forslagstillerens ord til sine : Vi er meget takknemlige for at prisvinnerne valgte å tilbringe sin pensjonisttilværelse i Vestby kommune. Dere er strålende eksempler på hvilke store ressurser som er i aktive pensjonister. Dere er usedvanlige personer med stor formidlingsglede og evne til samarbeid. Som stor inspirasjonskilde til aktivitet og opplevelse har dere bidratt til at Vestby kommune er et godt sted å leve for mange mennesker. På bakgrunn av sitt mangeårige engasjement for Vestby Historielag, Vestby Seniorsenter, Folkeakademiet i Vestby og Seniordansen i Vestby, er det en ære for meg å gi kulturprisen for 2010 til Henning og Birgit Karlstad