Audun Ottesen overrekkes kulturprisen 2012.

Vestby kommunes Kulturpris 2012

Vestby kommunes kulturpris for 2012 er tildelt Audun Ottesen for hans engasjement og uvurderlige bidrag til fotballen i Vestby kommune gjennom 45 år. Både som spiller, leder, trener og styremedlem, har han vist evnen og viljen til å yte en frivillig innsats langt utover det vanlige. Kulturprisen bestående av diplom og en gavesjekk på kr. 10.000 ble overrakt i kommunestyrets møte fredag 14. desember.

Vestby kommune er opptatt av å synliggjøre at man setter pris på innbyggere som markerer seg på en eller annen måte innenfor det utvidede kulturområdet.

Vestby kommunes kulturpris for særlig innsats innenfor det allmenne, utvidede kulturområdet, ble første gang delt ut i 1974. Kulturprisen deles i år ut for 34 gang. Til nå har 35 enkeltpersoner og 5 organisasjoner mottatt prisen. I løpet av årene er det kun 5 ganger prisen ikke er blitt delt ut.

Det utvidede kulturområdet omfatter alt det som i Kulturmeldingene omtales som «det utvidede kulturbegrep» - bildende kunst, sang og musikk, teater, dans, film, idrett, speiding, og hele det mangfold av fritidsaktiviteter som kjennetegner vår kultur.

Formålet med prisene er å hedre personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid for kulturlivet i kommunen. I statuttene står det om kandidater at; Kulturprisen kan tildeles en enkeltperson, gruppe av personer eller organisasjoner, som bor eller har sitt kulturelle virke i Vestby kommune og som har vist evne og vilje til å yte en kulturinnsats utover det vanlige. Det kan trygt sies at prismottakeren har vist både evne og vilje og har bidratt langt utover det vanlige i SVÆRT mange år.

Kulturprisen for 2012 består av et diplom, samt en gavesjekk på 10 000,- kroner.

KULTURPRISEN:

Kulturpriskomiteen har i år valgt å gi prisen til en av de såkalte ”usynlige” ildsjelene.

Når det er sagt, må dette ikke misforstås, for innenfor sitt miljø har vedkommende vært svært synlig – og meget tilstedeværende! Som leder av kulturpriskomiteen er det godt å kunne ære en av nettopp disse som alltid er tilstede for andre, alltid tar i et tak, alltid svarer ja og som aldri lager noe oppstuss om egen person eller ber om oppmerksomhet.

Dere vet hvordan disse personene er - de som alltid ser ut til å ha et ekstra gir, litt større drivstofftank og som gir oss normale dødelige mennesker dårlig samvittighet fordi vi ikke vet hvordan vi skal rekke å få til alt… Disse ildsjelene derimot, de sier ja – og rekker alt – til stor glede og nytte for alle oss andre.

Personen det er snakk om flyttet til Vestby i 1967, som 12-åring (dersom jeg har regnet riktig) og i alle år etter dette - i 45 år! har han stått på for den lokale idretten. Ja, for det er en idrettens sliter vi ærer i dag, det er en som har bidratt til fotballfellesskapets beste. Dagen i dag er forbeholdt en idrettssliter av første klasse. Gjennom sin karriere har han tilbakelagt utallige kilometer på gress og grus, og han har sikkert brukt og slitt ut ustyr tilsvarende en middels sportsforretning.!

Han omtales som en engasjert ildsjel som ikke er veldig interessert i oppmerksomhet, han er mer opptatt av å få jobben gjort – og ferdig med det. Videre sies det om prismottakeren at han er rolig, men bestemt, klar, ryddig og pålitelig og som en person som alltid stiller opp, det er svært sjeldent nei å få. Hans åpenhet og ærlighet gjør at han er lett å forholde seg til – det er aldri noe tull – han er fikseren og problemløseren – og har han sagt ja, gjennomfører han også. Det har også kommet meg for øret at han også lar seg engasjere og begeistre av engelsk fotball – men da vel og merke ikke som aktiv spiller! Han er en meget edruelig kar, men også en som vet å nyte livets vann – dvs. gjerne en liten smak akevitt. Tipper jeg rett lar han den stå i bero når han nyter gode dager på fjellet, hvor han forsøker fiskelykken. En fjellørret i stekepanna er slettes ikke å forakte, mener vår fremragende prisvinner.

Enhver kommune har behov for positive og engasjerte mennesker, som både kan og vil bidra til fellesskapets beste. Det står stor respekt av en person som i 45 år blant annet har spilt 740 seniorkamper for Vestby og 60 kamper for Soon, dette i tillegg til at han har hatt flere andre verv som styremedlem, trener, materialforvalter, oppmann og lagleder og antagelig flere ting som vi ikke har fått vite.

Vi i Vestby kommune ønsker med dette å si at vi er svært takknemlig for den jobben du har gjort for det frivillige organisasjonsliv og idretten i kommunen i 45 år. Du har vært en inspirator, støtte og gledesspreder det står respekt av!

Begrunnelsen for kulturprisen 2012 er:

For at han ved sitt engasjement og uvurderlige bidrag til fotballen i Vestby kommune gjennom 45 år, både som spiller, leder, trener og styremedlem, har vist evnen og viljen til å yte en frivillig innsats langt utover det vanlige

er det en ære for meg å gi kulturprisen for 2012 til;

AUDUN OTTESEN