Frem fra glemselen overrekkes Kulturprisen 2013

Vestby kommunes Kulturpris 2013

Vestby kommunes kulturpris for 2013 er tildelt "FREM FRA GLEMSELEN" for at de ved sitt musikalske engasjement har bidratt til glede for kommunens innbyggere i over 30 år! De har ved sitt utrettelige driv blitt en lokal institusjon i Hølen og har virkelig bevist at de har evnen og viljen til å yte en frivillig innsats langt utover det vanlige. Kulturprisen bestående av diplom og en gavesjekk på kr. 10.000 ble overrakt i kommunestyrets møte fredag 13. desember.

Vestby kommune er opptatt av å synliggjøre at man setter pris på innbyggere som markerer seg på en eller annen måte innenfor det utvidede kulturområdet.

Vestby kommunes kulturpris for særlig innsats innenfor det allmenne, utvidede kulturområdet, ble første gang delt ut i 1974. Kulturprisen deles i år ut for 35 gang. Til nå har 36 personer og 5 organisasjoner mottatt prisen. I løpet av årene er det kun 5 ganger prisen ikke er blitt delt ut.

Det utvidede kulturområdet omfatter alt det som i Kulturmeldingene omtales som «det utvidede kulturbegrep» - bildende kunst, sang og musikk, teater, dans, film, idrett, speiding, og hele det mangfold av fritidsaktiviteter som kjennetegner vår kultur. Formålet med prisene er å hedre personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid for kulturlivet i kommunen. I statuttene står det om kandidater at;

Kulturprisen kan tildeles en enkeltperson, gruppe av personer eller organisasjoner, som bor eller har sitt kulturelle virke i Vestby kommune og som har vist evne og vilje til å yte en kulturinnsats utover det vanlige.

Kulturpriskomiteen 2013 har bestått av kultursjef Ronny Fostervold Johansen, Ivar Gudmundsen (1985 prisen for kulturvern), Anne Therese Tuft Lie og leder for komiteen Bodil Holter.

Kulturprisen for 2013 består av et diplom, samt en gavesjekk på 10 000,- kroner.

KULTURPRISEN 2013:

Det kan trygt sies at kulturprismottakeren 2013 har vist både evne og vilje og ytt en kulturell innsats i og for kommunen og sitt lokalmiljø i mange år.

Kulturpriskomiteen har i år valgt å gi prisen til kategorien musikalsk gledesspreder som har bidratt med engasjement og stå på vilje og må nesten være det selve beskrivelsen på hvordan kunst og kultur kan være livsglede og folkehelse.

Mange av oss husker våren 1983 i Hølen, skulle vi ha hornmusikk på cd spillern??  På 17.mai?? Det var jo ikke noe korps som kunne spille i Hølen!!
Da gikk det en mann rundt og snakket om hvor ille det skulle blitt, nei og nei!! Han Wilhelm Koren ringte rundt som han pleier å gjøre når han, når han kan trenge litt dugnadsinnsats…...Og den 12 . mai fikk han samlet 12 musikanter med instrumenter.  Fantastisk! Og de øvde non stop i 5 timer den 16.mai på noen få og kjente sanger mens de masjerte mellom Skøienbrynet og Såner stasjon. Og jammen greide de ikke å få en fane ferdig til 17.mai toget også

Vi som var til stede var så begeistret og glade over den innsatsen som et nygammelt korps fikk til. Og allerede året etter så var lyden og opplevelsen enda stoltere enn året før.  Dette var ikke dugnad – dette var korps – som bare måtte fortsette! Og når den nye E6 traseen ble åpnet i 1998 og korpset spilte på brua og hadde gjestekorps fra SKI – ja da låt det veldig proft.  Det var en spennende opplevelse å åpne tunnel og bru med taler og korps.

Enhver landsby, tettsted og kommune har behov for positive og engasjerte mennesker, som både kan og vil bidra til fellesskapets beste. Det står stor respekt av en organisasjon som i 30 år har bidratt med musikk og glede for seg selv og andre. I 30 år har de deltatt i 17. mai tog, ledet tog til sportsdager, barnas dag, spilt på julegateåpninger og juletrefester, jubileumer av mange slag osv, også utenfor Hølen.  Da Garder trengte korps på 17.mai i 2013 ja da tok de turen dit også.

– det er for kulturpriskomiteen nesten umulig å få oversikt over hvor mange arrangement de har vært med på.

Det er nå,  for over 1 1/2 generasjon  -  sånn at dere liksom alltid har vært der for oss på 17.mai og på andre ting som foregår i Hølen og omegn.  Og dere lar som alltid de yngste spille først på skoleplassen - og når de drar til Son er det deres tur igjen. Og når vi hører musikken fra dere på 17.mai ser vi liksom alltid etter en traktor med henger, fane og flosshatter.  Det er først da det er skikkelig 17.mai i Hølen.

Vi i Vestby kommune ønsker med dette å si at vi er svært takknemlig for den jobben dere har gjort for det frivillige organisasjonsliv og for å spre musikk og glede og livsglede i over 30 år. Dere har vært og er en inspirator og gledesspreder det står respekt av! Dere har vist at med engasjement, glød og iver er alt mulig, selv det å skape et livskraftig ensemble og aktivitet til å spille i 17. mai toget på få dager  – og dette skjedde i 1983!

Begrunnelsen for kulturprisen 2013 er:

  • For at de ved sitt musikalske engasjement har bidratt til glede for kommunens innbyggere i over 30 år,
  • for at de ved sitt utrettelige driv har blir en lokal institusjon i Hølen
  • og for at de virkelig har bevist at de har evnen og viljen til å yte en frivillig innsats langt utover det vanlige

er det en ære å gi kulturprisen for 2013 til; FREM FRA GLEMSELEN !