Juletre utenfor Vestby rådhus

Vestby kommunes Kulturpris 2015 og Ærespris 2015

I år deles det ut to priser, både Kulturpris og Ærespris, til personer som har vist både vilje og evne og ytt en kulturell innsats i og for kommunen i sitt lokalmiljø i mange år.

Kulturprisen for 2015 er tildelt
Else og Sverre Tannum
Æresprisen for 2015 er tildelt
Tore Opdal
Begge prisene bestående av diplom og en gavesjekk på kr. 10.000 ble overrakt i kommunestyrets møte fredag 11. desember.

Vestby kommunes KULTURPRIS 2015:

Vestby  kommune  er opptatt  av å synliggjøre  at man  setter  pris på innbyggere  som markerer seg på en eller  annen måte innenfor  det utvidede  kulturområdet.

Kommunestyret  oppnevnte  etter  høstens  valg  en  kulturpriskomite  bestående  av  Marianne  Nesheim,  Roble  Wais  og  Ragnhild Lervik  Johansen.  Vi  har  med  god hjelp   av  RO  leder  kultur,  Ronny  Fostervold  Johansen,   kommet   fram til  årets  prismottakere.

Vestby  kommunes  kulturpris for  særlig  innsats  innenfor  det   allmenne,  utvidede  kulturområdet,  ble første  gang  delt  ut i 1974.  Kulturprisen deles i år ut for  37  gang.  Til  nå har  37  personer  og 6  organisasjoner  mottatt  pris.  I  løpet  av  disse  årene  er  det    kun   5 ganger  den  ikke  er delt  ut.  Når  en  ser på listen  over  tidligere  vinnere   ser  en  mange  som  fortsatt  gjør  en  betydelig  innsats  i  kommunens  kultur- og  idrettsliv.    Komiteen  håper   derfor  at  også  årets  pris  kan  bidra  som  inspirasjon  til  videre  arbeid.

Kulturprisen  for  2015  består  av  et  diplom  og en  gavesjekk  på  10 000  kroner.

Det  utvidede  kulturområdet  omfatter   alt  det  som   i Kulturmeldingene  omtales  som «det utvidede  kulturbegrep «  -  bildende  kunst,  sang og musikk,  teater,  dans,  film,  idrett,  speiding,  og hele  det  mangfold  av fritidsaktiviteter  som kjennetegner  vår kultur.  God  folkehelse  krever ikke  bare  fysisk  helse  men også   god  psykisk  helse.  Å  være  sosial  med andre  mennesker  fremmer  den  psykiske  helsen  i oss   alle.

Formålet med  prisen  er å hedre   personer,  grupper  av personer  eller  organisasjoner  som bor  eller  har  sitt  kulturelle  virke  i Vestby  kommune  -  og  som har vist  evne  og vilje  til å yte  en  kulturell  innsats  utover det  vanlige.

Begrunnelse  for  KULTURPRISEN:

Vi  har  i år  to  prisvinnere - 

Prisvinner  EN  har gjennom mange  år   tatt  vare på  og praktisk  utøvet  lokal folkemusikk  i kommunen,  særlig  ved sin innsats  for musikk  etter  Arne  Nordskaug.  Dels  har det vært  soloframføringer,  dels  i ensemble.  Hun har også  med sitt  hovedinstrument ,  trekkspill,  skapt liv og glede  ved  en rekke  samlinger  bygda  rundt,  som  for eksempel  i pensjonistforeninger  og  andre  foreninger.   Hun  spiller  på  sykehjemmet,  på  senior -  og  eldresenter   og  i private  arrangementer.   Hun  tar  med  seg  familien  eller spiller  med  Sånertrioen ,om hun ikke  kommer  alene  med  trekkspillet.

Prisvinneren   viser  et   sant  samfunnsengasjement.  Hun   deltar  i en  rekke  aktiviteter  til beste  for bygda,  der hun  mellom annet  er  aktiv  i tiltak  som  Den Gyldne  Spaserstokk  og  ikke minst  i  Den  kulturelle  Spaserstokk.   Hun  har også  lagt ned et betydelig  arbeid  som  instruktør  i  seniordansen  og  som  arrangør  av  sittedans  for  Vi over 60 i  Hvitsten.  Hun  er også  «seniorrepresentant»  i Fagforbundet  og  styremedlem   i   Vi over 60  i Hølen.

Prisvinner  nummer  TO  er også  knyttet  til  en  rekke  av  de  samme  aktivitetene   for de  eldre.  Han  er  med  i gruppa  som  styrer  Den kulturelle  Spaserstokken.  Han  er også  aktivt  opptatt  av  lokalhistorie  og  med i  Historielaget,  hvor han både  har bidratt  med  foredrag  og  vært  forfatter  av  lokalhistorie  til  Follominne  -  årboka  til  historielagene  i  regionen.  Han har  også  styreverv  i    Vi  over 60  i Hølen,  er medlem  av   Eldreråd  og   aktiv i Rotary.  Han  er  nå  leder  for  Seniorsenteret

I  mye  av  dette  arbeidet  er  han,  sammen  med  den  første   prisvinneren,  et  godt team.  De  er  til  stede,  alltid  positive  og  aktive.  Noen  ganger kan  det  dreie seg om  småjobber  i all stillhet,  andre  ganger  er  det  for  full musikk.  Selv  om  jeg  nylig  leste  om    prisvinner  nummer to  at  han ikke  synger  da  han  mente  det  bare  ville ødelegge.  Men   for  å få  til  vellykkede  arrangement  er  det  mye  praktisk  arbeid  -  og her  er det  denne  prisvinneren  virkelig   gjør  en  stor  innsats.

Det  er derfor  en stor  glede  å  gi  årets  kulturpris  til et  ektepar  som  utgjør  en betydelig  kulturkraft i  vår kommune  :   ELSE  og  SVERRE  TANNUM

 

Kulturpriskomiteen   -  ÆRESPRISEN  2015:

Kulturpriskomiteen  har  mulighet  til  også å dele  ut  en  Ærespris.

Æresprisen  består  av et diplom   og  en  gavesjekk  på  kr  10 000.

Kulturpriskomiteen  har  dette  året   også valgt  å dele  ut  en  slik  Ærespris.   2015  har vært  Friluftslivets  År.  Denne  prisvinneren   har  vært  en  ivrig  forkjemper  nettopp  for  friluftsliv.   Vi ønsker  å sette  fokus på  nærmiljøtiltak  og  folkehelse.

Æresprisen  gis til en person,   som  riktignok   har  flyttet  fra  vår kommune,  men  som  virkelig   fortjener  en  oppmerksomhet  og  en  stor  takk  for  et  langvarig  engasjement  og  frivillig  innsats  for  sitt nærmiljø.  Han  brukte   mye av sin fritid   på å tilrettelegge  for  andre. Han  var opptatt  av at  alle skulle finne seg til rette  i naturen.  Han  var med  på å rydde  og  merke løyper og traseer.  Han var også  en  som   sto på for  andre -  han  var ikke redd  for å si fra  eller å klage  om han mente   det var   nødvendig.

Han  har gjennom mange  år brukt  tid  og krefter  på  tilrettelegging  for  ulike idrettsgrener,  spesielt  ski  og  friidrett  Han  har vært  aktiv  i Løypeutvalg, mangeårig trener  i  friidrett  og  sittet i styret  i  Vestby  IL.  Hans  har  stått  på  for  utvikling  av   idrettsanlegg  og  turstier .   Han  har gjort en  stor  egen innsats  for  løyper  og  turstier  som  fremmer  folkehelsen  og  gir  våre  innbyggere,  spesielt  i  Pepperstad området,  mange  ulike  muligheter  for  en aktiv  fritid.

Kulturpriskomiteen  ønsker  å  takke  for  en  stor  innsats  og tildeler  Årets  Ærespris  til: TORE  OPDAL