Kulturprisvinner 2016 Andre Simonsen i Risil Skatepark

Vestby kommunes Kulturpris 2016

Kulturprisen for 2016 er tildelt André Simonsen for hans mangeårige, brennende engasjement med etableringen av Risil Skatepark, -en aktivitetsarena og inkluderende møteplass, ikke bare for barn og ungdom, men også for voksne i alle aldre  -  og for at han med sin positive væremåte og sin iherdighet står fram som et forbilde for innbyggerne i kommunen.

Prisen bestående av diplom og en gavesjekk på kr. 10 000 ble overrakt i kommunestyrets møte fredag 9. desember.

Litt om kulturprisen:
Vestby kommune er opptatt av å synliggjøre at man setter  pris på innbyggere som markerer seg på en eller annen måte innenfor det utvidede kulturområdet.

Kommunestyret oppnevnte etter siste valg en kulturpriskomite bestående av Marianne Nesheim, Roble Wais og Ragnhild Lervik Johansen, som med god hjelp av kultursjef Ronny Fostervold Johansen har kommet fram til årets prismottaker.

Vestby kommunes kulturpris for særlig innsats innenfor det allmenne, utvidede kulturområdet ble første gang delt ut i 1974. Kulturprisen deles i år ut for 38. gang. Til nå har 39  personer og  6 organisasjoner mottatt pris. I løpet av disse årene er det kun 5 ganger den ikke er delt ut.  

Kulturprisen for 2016 består av et diplom og en gavesjekk på 10 000 kroner.

Vestby kommunes KULTURPRIS 2016:

Det utvidede kulturområdet omfatter alt det som i Kulturmeldingene omtales som «det utvidede kulturbegrep»  -  bildende kunst, sang og musikk, teater, dans, film, idrett,  speiding, og hele det mangfold av fritidsaktiviteter som kjennetegner vår kultur.

Formålet med prisen er å hedre personer, grupper av personer eller organisasjoner som bor eller har sitt kulturelle virke i Vestby kommune  -  og som har vist evne og vilje til å yte en kulturell innsats utover det vanlige.

Begrunnelse for tildelingen av årets KULTURPRIS: 

Årets vinner har helt klart vist vilje og evne til å yte en innsats utover det vanlige. Han har vist et enormt engasjement og har arbeidet hardt for å fremme dette miljøet gjennom  mange år. Tross all motgang gjennom flere år har han aldri mistet håpet og jobbet i et prosjekt som til tider kunne virke håpløst. Det er nedlagt et stort arbeid over år for det  noen mente var en mindre gruppe, men som har vist seg å være veldig mange.

Det startet med en liten skaterampe på Risil, så en rampe inne på Teten og til slutt en flott skatepark på Risil  - dette er drømmen som gikk i oppfyllelse. I 15 år har årets  kulturprisvinner  jobbet for å realisere denne drømmen. Han er flink til å engasjere og få med seg de unge i prosjektene. Han hadde ikke klart dette alene, men mye har han  fått til gjennom sitt store engasjement.  

Skateanlegg er nåtidens lavterskeltilbud, og et mer inkluderende miljø skal du lete lenge etter.  Som ivrig skater selv mener han at dette er en sport for individualister. Men  samtidig er dette altså blitt et stort miljø hvor mange treffes og har tilhørighet. Vi vet at det er en tendens i ungdomstiden at mange faller fra den organiserte idretten. Det er  viktig at ungdommene fortsatt holder seg aktive og at det blir etablert anlegg som er åpne for alle  -  og som er et virkelig lavterskeltilbud.

Skateparken er et levende bevis på et godt samarbeid, og er et håp om aktiv hverdag også for de som ikke passer i den vanlige, organiserte idretten. Det er bra å tilrettelegge slik at de kan få en lekeplass og et møtested. Alle er ikke type A4  -  og for mange barn og unge er det tøft å vokse opp i dag og møte alle forventningene som stilles til dem. Noen kan føle seg annerledes og utenfor i mange sammenhenger. Men nettopp i ungdomstiden er det viktig med fellesskap. Miljøet rundt skateparken er åpent for alle og har blitt et unikt tilbud, nettopp med et slikt fellesskap. Det er få krav til  ferdigheter og utstyr. Alle kan delta på egne premisser. Alt er basert på trivsel og lek som fører til masse fysisk aktivitet, sosialisering og ikke minst mestring. Det gir også gode  relasjoner mellom barn, ungdom og voksne i et godt og inkluderende miljø.

Vinneren av årets kulturpris har vært en pådriver i dette miljøet. Han får med seg ungdommene ved å gi dem tillit og han greier å engasjere dem. Han har startet opp Vestby  SSB; klubb for skateboard, scooting og BMX. Dette er et miljø hvor barn og voksne driver aktivitet sammen. Det er ikke minst viktig for å skape et trygt og godt oppvekstmiljø i kommunen vår.

Som det står på det diplomet som følger prisen ;

For sitt mangeårige, brennende engasjement med etableringen av Risil Skatepark  -  en aktivitetsarena og inkluderende møteplass, ikke bare for barn og ungdom, men også for voksne i alle aldre  -  og for at han med sin positive væremåte og sin iherdighet står fram som et forbilde for innbyggerne i kommunen.

Det er en stor glede å gi årets kulturpris til 
ANDRÉ SIMONSEN 

Les mer om kulturprisen og tidligere vinnere