Hanne Lunder og veggmaleri i Guatemala

Vestby kommunes Kulturpris 2017

Kulturprisen for 2017 er tildelt Hanne Lunder. Hun tildeles prisen for sitt kunstneriske virke og engasjement i lokalt kulturliv, og for sitt mangeårige engasjement i Guatemala.

Prisen bestående av diplom og en gavesjekk på kr. 10 000 ble overrakt i kommunestyrets møte fredag 15. desember.

Litt om kulturprisen:

Vestby kommune er opptatt av å synliggjøre at man setter  pris på innbyggere som markerer  seg  på en eller  annen måte innenfor det utvidede kulturområdet.

Kommunestyret  har  oppnevnt en kulturpriskomite bestående  av Marianne Nesheim, Roble Wais og Ragnhild  Lervik  Johansen.  Vi har med  god hjelp  av RO leder  kultur,  Ronny  Fostervold  Johansen,  kommet fram til årets  prismottaker. 

Vestby  kommunes  kulturpris for særlig innsats innenfor  det almene, utvidede kulturområde, ble første gang delt ut i 1974. Kulturprisen  deles i år ut fra 39 gang. Til nå har 40 personer og 6 organisasjoner mottatt pris.  I løpet  av alle disse årene er det bare  5 ganger den ikke  er delt ut.

Kulturprisen  for 2017 består  av et diplom og et beløp på 10 000 kroner.

Det utvidede  kulturområdet omfatter alt det som i Kulturmeldingene omtales som « det utvidede  kulturbegrep» - bildende kunst, sang og musikk, teater, dans, idrett, speiding  og hele  det mangfold  av fritidsaktiviteter som kjennetegner vår kultur.

Formålet med prisen er  å  hedre personer, grupper av personer  eller  organisasjoner som bor  eller har sitt  kulturelle  virke i Vestby  kommune – og som har vist evne og vilje  til å yte  en  kulturell innsats utover det  vanlige.

Begrunnelse for  årets  KULTURPRIS :

Årets  prisvinner  er  utøvende kunstner  og viderefører  arven fra  Pløen  og Hald. Hun har  gjennom årene  hatt  mange  utstillinger  og er innkjøpt  av flere kommuner og fylkeskommuner. Og  jeg vil tro at hennes arbeider  finnes  i mange hjem i vår kommune, da hun  er  representert  på  LIONs  store utstilling  hver  høst  og elles  er  å  finne  i  mange lokale gallerier.

Men  hennes  innsats  går langt utover  egen produksjon.  Hun  har gjennom mange år  drevet  aktiv  kulturformidling  mellom  Norge og «hennes»  land   i Mellom  Amerika,  Guatemala.  Hun var med å  starte  organisasjonen  Clinica Norguega   som finansierer  drift  av helsestasjoner og utdanner  helsepersonell  til klinikker i fattige områder  i  Guatemala. Hun  har  formidlet  kunnskap  om  dette landet  og inspirert  mange  i Vestby  til  å strikke sokker  og pledd  som hun  frakter  med seg  til Guatemala.  Hun  inspirerer  oss til å  gjøre  en humanitær  innsats  og  viser  at det  nytter.  Tidligere  i år  kunne hun reise  med  ikke  bare  medisiner,  utstyr  og varmende sokker og  pledd, men også   innsamlede  midler  til å  kjøpe en  ambulanse

Prisvinneren  driver  også  fadderordning  for  en stor  del  av elevene på  en 1-10  skole  i  Aguacatan.  Hele  250 elever  har  en fadder ,  og  mange av fadderne som  bidrar  med skolepenger  er   fra  vår kommune.  Da  Brevik skole  feiret  30 års jubileum  ble  overskuddet  av  feiringen  gitt  til et  skogplanteprosjekt  i  «hennes»  landsby,  formidlet  gjennom  Clinica  Norguega. 

Prisvinneren  har  også andre  prosjekter  på   gang. Som  å  veve  av ull  fra spelsau  og  ellers  vise  hva  ull  kan nyttes  til. Hun  vasker,  karder,  spinner, farger og  strikker  av  ull fra  lokale  sauer  og  holder  da  gamle tradisjoner  og  arbeidsmetoder  i hevd. 

Som  dere  forstår  er  årets  prisvinner  en  aktiv  person  både  som kunstner  og ildsjel.

Prisen  gis  for  hennes  kunstneriske  virke  og   engasjement  i lokalt kultuliv.   Men  først  og  fremst  for  mangeåring  engasjement  for  kulturformidling,  og for  folkeopplysning  om  fattigdom  og  strevsom  hverdag  i et  land  som er  fjernt  fra  den norske  virkeligheten.  

Det  er  en  stor  ære å kunne  gi årets  kulturpris  til HANNE   KIRSTI   LUNDER

Les mer om kulturprisen og tidligere vinnere