Blå himmel...

Vestby kommunes Kulturpris 2018 - forslag til kandidat?

Vestby kommune inviterer alle til å foreslå kandidater til kommunens kulturpris innen fristen 1. oktober. Formålet med prisen er å hedre personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid for kulturlivet i kommunen.

Vi ber om at de som ønsker å fremme forslag til mottakere av kulturprisen sender en skriftlig begrunnelse til Vestby kommune, Kulturtjenesten.

Fristen for å sende inn forslag er 1. oktober.

Forslag merkes med: saksnr. 18/02778

Les mer om Vestby kommunes kulturpris og tidligere prisvinnere

Tips en venn Skriv ut