Kulturprisen 2018 til Såner skolekorps

Vestby kommunes Kulturpris 2018

Kulturprisen for 2018 er tildelt Såner skolekorps, -for sitt mangeårige virke for og med barn og unge, for sitt rekrutteringsarbeid og sin evne til å tenke nytt og fornye seg, samt for gleden de har gitt og gir Vestby kommunens innbyggere.

Prisen bestående av diplom og en gavesjekk på kr. 10 000 ble overrakt i kommunestyrets møte fredag 14. desember.

Litt om kulturprisen:

Vestby kommune er opptatt av å synliggjøre at man setter pris på innbyggere som markerer  seg  på en eller  annen måte innenfor det utvidede kulturområdet.

Kommunestyret  har oppnevnt en kulturpriskomite bestående av Marianne Nesheim, Roble Wais og Ragnhild  Lervik Johansen. Vi har med god hjelp av kultursjef Ronny  Fostervold Johansen, kommet fram til årets prismottaker. 

Vestby  kommunes kulturpris for særlig innsats innenfor det almene, utvidede kulturområde, ble første gang delt ut i 1974. Kulturprisen deles i år ut fra 40. gang. Til nå har 41 personer og 6 organisasjoner/grupper mottatt pris. I løpet av alle disse årene er det bare  5 ganger den ikke er delt ut.

Kulturprisen  for 2018 består av et diplom og et beløp på 10 000 kroner.

Det utvidede  kulturområdet omfatter alt det som i Kulturmeldingene omtales som «det utvidede kulturbegrep» - bildende kunst, sang og musikk, teater, dans, idrett, speiding og hele det mangfold av fritidsaktiviteter som kjennetegner vår kultur.

Begrunnelse for  årets  KULTURPRIS :

Årets vinner er en  organisasjon, ja, vi kan nesten kalle det en institusjon i vårt kulturliv. De ble stiftet i mars 1953  og er altså godt voksne, men har hele tiden fornyet seg og er fortsatt som barn og ungdom å regne. Det er en organisasjon som har opplevd vekslende interesse og medlemstilgang, men til tross for dette har gitt mange  stor glede, og en kunnskap som er meget verdifull, en ferdighet som de har med seg videre i livet og som gir dem glede, mestringsfølelse  og som lærer dem samarbeid og samspill.  

Nå har de nær 50 medlemmer mellom 7 og 18 år. De har feiret sine første 65 år med stort engasjement og flott jubileumskonsert. 

I de senere år har de klart det kunststykke å revitalisere og fornye en "bevegelse" som i Norge sliter litt, både i motbakke og motvind. Som dere forstår er årets prismottaker en organisasjon som i alle disse årene har bidratt til musikalske opplevelser, musikalsk kompetanse, glede og humør. Her finnes ingen reservebenk!

Mange engasjerte  personer har over tid, ved iherdig innsats, kreativitet og modernisering, både av organisering, tenkning og tilnærming, bidratt  til å løfte opp og fram organisasjonen til  igjen å bli en merkbar aktør i kommunens frivillige kulturliv.  Arbeidet som er lagt ned bidrar forhåpentligvis til at organisasjonen kan stå stødig og utvikle seg videre. Dette til glede for alle barn, unge, foreldre og ikke minst alle innbyggere i  kommunen som vil ha stor glede  av deres tilstedeværelse på 17. mai,  julegrantenning i Son, konserter og 1. mai.   

Vinneren  får kulturprisen  2018  for sitt mangeårige virke for og med barn og unge, for sitt  rekrutteringsarbeid og sin evne til å tenke nytt og fornye seg, samt for gleden de har gitt og gir Vestby kommunens innbyggere.

Det er en stor ære å kunne gi årets kulturpris til SÅNER SKOLEKORPS

Les mer om kulturprisen og tidligere vinnere