Bringsværd får kulturprisen 2019

Vestby kommunes Kulturpris 2019

Kulturprisen for 2019 er tildelt Tor Åge Bringsværd, -for hans mangfoldige virke som forfatter, oversetter, redaktør og dramatiker, for hans betydning for små og store lesere, og for hans langvarige engasjement for det lokale kulturliv i Vestby kommune. 

Prisen bestående av diplom og en gavesjekk på kr. 10 000 ble overrakt på kommunens bursdagsfest for Tor Åge Bringsværd lørdag 19. oktober.

Litt om kulturprisen:

Vestby kommune er opptatt av å synliggjøre at man setter pris på innbyggere som markerer  seg  på en eller annen måte innenfor det utvidede kulturområdet.

Vestby kommunes kulturpris for særlig innsats innenfor det almene, utvidede kulturområde, ble første gang delt ut i 1974. Kulturprisen deles i år ut for 41. gang. Til nå har 41 personer og 7 organisasjoner/grupper mottatt pris. I løpet av alle disse årene er det bare 5 ganger den ikke er delt ut.

Kommunestyret har oppnevnt en kulturpriskomite bestående av Marianne Nesheim, Roble Wais og Ragnhild Lervik Johansen. Vi har med god hjelp av kultursjef Ronny  Fostervold Johansen, kommet fram til årets prismottaker. 

Vestby kommunes kulturpris for 2019 tildeles TOR ÅGE BRINGSVÆRD

for hans mangfoldige virke som forfatter, oversetter, redaktør og dramatiker, for hans betydning for små og store lesere, og for hans langvarige engasjement for det lokale kulturliv i Vestby kommune. 

Her kunne jeg sikkert fortsatt med en lang begrunnelse med mange superlativer, men jeg føler at hele denne festkvelden viser hva prisvinneren betyr for oss. (Prisen ble delt ut på kommunens festaften for Bringsværd lørdag 19. oktober) Vi vet at jubileumsåret har vært begivenhetsrikt og håper med denne prisen å vise vår store takknemlighet. 

Du har delt ditt forfatterskap og dine personer med oss, og spesielt med din landsby, Hølen, - hvor Lilletrollet, Tambar,  Ruffen og Karsten & Petra har blitt en del av naboskapet. Vi andre husker med glede hvordan Lilletrollet satte Hølen på kartet og førte til at mange fikk prøve seg som skuespillere, og ikke minst i alle de andre «rollene» som må til for å fremføre et stykke. 

Slik dugnad skaper gode relasjoner og bidrar sterkt til et hyggelig fellesskap. Nå er det Sånafest som setter Hølen på kartet, og du er fortsatt med å inspirere. Takk for det. 

Takk for din store innsats for kulturlivet her i kommunen,  -  og hjertelig til lykke med den store dagen 16. november.  

- Sitert fra Ragnhild Lervik Jahansens tale ved overrekkelsen av kulturprisen på kommunens festaften for Bringsværd lørdag 19. oktober​

Les mer om kulturprisen og tidligere vinnere