Fakta om prosjektet

Kommunen planlegger å bygge et kulturbygg i sentrum, der Vestby bibliotek ligger i dag (også kjent som det gamle "Rimibygget"), samt deler av parkeringsplassen mellom "Rimibygget" og nye sentrumsveien.

Prosjektet er i planleggingsfasen hvor man ser på hvilke behov bygget skal dekke, hvordan det skal utformes, samt et estimat på kostnader. Det er planlagt at prosjektgruppen skal levere en oppdatert plan og forslag til kommunestyret høsten 2020.

Om kommunestyret gir sin tilslutning, er antatt byggestart 2021 og ferdigstillelse i 2023. Prosjektet følger en såkalt samspillsentreprise hvor entreprenør og byggekomiteen samarbeider tett om å finne de beste løsningene. Entreprenør for prosjektet er AF Gruppen med L2 Arkitekter.

Byggeblogg

Byggekomitéen for Vestby kulturkvartal har opprettet en egen byggeblogg, hvor de legger ut informasjon om prosjektet, hendelser og andre nyheter. Her kan du lese mer.