Vestby naturbarnehage avd Johnsrud

Vestby Naturbarnehage avd Johnsrudhuset Pepperstad

Johnsrudhuset barnehage er en liten barnehage med plass til 13 barn fra 2-6 år. Vi ligger vakkert til ved Wessel-stua, med stor gress-slette og med Wessel-bakken like ved.

Vi vektlegger naturen og nærmiljøet. Vi bruker barnehagens minibuss og reiser ofte på besøk til Vestby Naturbarnehage avd. Lesteberg for å besøke dyrene og leke med andre barn.

Barna i naturbarnehagen har fysisk aktivitet som en naturlig del av sin hverdag. Gjennom korte og lange turer flere ganger i uken, ved å leke i naturomgivelser med ulendt terreng og ved å være mye ute hver dag, erfarer vi at barna gjør bruk av hele kroppen i uteleken, utvikler god kroppskontroll og ferdigheter. På våren sår vi noen enkle grønnsaker og forsøker oss som gartnere. Ferdige produkter bruker vi i barnehagen til matlagingen.

Vestby Naturbarnehage avd. Johnsrudhuset vektlegger sunn mat og serverer varm mat to dager, samt mye frukt og grønnsaker gjennom hele uken.

Vestby Naturbarnehage er en privat barnehage. Barnehagen er eid av Bjørg Tveit Strøm som bor i hovedhuset på Lesteberg. Vestby Naturbarnehage har også barnehagene Vestby Naturbarnehage avd. Sundbytoppen, avd. Son og avd. Lesteberg, samt Kroerbarnehagene i Ås kommune.

Vi skaper små enheter i en større sammenheng

- for barn og voksnes trivsel og trygghet.

Velkommen til oss!

Administrasjon: Kroerveien 300, 1540 Vestby
E-post:                 kontor@lesteberg-gard.no 
www.vestbynaturbarnehage.no

Tips en venn Skriv ut