Sundbytoppen barnehage

Vestby Naturbarnehage avd Sundbytoppen

Vestby Naturbarnehage avd. Sundbytoppen ligger sentrumsnært mellom Vestby sentrum og Vestby skole. Barnehagen er et gammelt gårdstun med tre avdelinger fordelt på to hus og to lekeplasser. Avdelingene Ludde og Knerten holder til i hovedhuset, mens avdeling Bryggerhuset ligger i et mindre hus. Åpningstiden er 07.00 til 17.00

Bak hovedhuset har barnehagen stor lekeplass med lekeapparater som husker, sandkasse, dukkestue, dumphuske, vippehusker og klatreapparater. I et hjørne av lekeplassen har avdelingene egen grønnsakshage hvor de dyrker ulike grønnsaker. Lekeplassen rundt bryggerhuset har også flere lekeapparater, og i begge lekeplassene er det både asfalterte partier og plenareal. Dette gir muligheter for variert lek og aktivitet. Barnehagen har også høner og kaniner om sommeren, og en inne-katt til glede for barna.

Bygningene blir varmet opp med eget miljøvennlig bioenergianlegg. Flis fra skogene i Vestby blir til varme i barnehagen.
På tunet på Sundbytoppen står det også to mindre bygninger. Her har vi blant annet et snekkerverksted med høvelbenk, og mulighetene er derfor mange. Vi har også kort avstand til skogen, hvor vi har egen grillhytte. Vi er derfor mye på tur, og har minibuss som kan frakte oss til steder som ligger utenfor rekkevidden til barnas korte bein.
Vestby Naturbarnehage er en privat barnehage. Barnehagen er eid av Bjørg Tveit Strøm som bor på Lesteberg gård i Vestby. Vestby Naturbarnehage består også av tre andre barnehager;Vestby Naturbarnehage avd Son, avd Lesteberg og avd Johnsrudhuset.
Vi skaper små enheter i en større sammenheng
- for barn og voksnes trivsel og trygghet.

Vestby Naturbarnehage avd Sundbytoppen[1].JPG
Velkommen til oss!

Administrasjon: Kroerveien 300, 1540 Vestby
Tlf. adm.: 480 80 855
E-post: kontor@lesteberg-gard.no
www.vestbynaturbarnehage.no

Tips en venn Skriv ut