Skolen

Skolen er en treparallell skole for 1.-7.trinn med plass til 580 elever. For skoleåret 2019/2020 er det ca 520 elever og 70 ansatte. Elevene og de ansatte har ulik sosial og språklig-kulturell bakgrunn. Selv om majoriteten av elevene er etnisk norske, er vi en verden i miniatyr. Skolen er mottaksskole i kommunen for barneskoleelever med minoritetsspråklig bakgrunn.

Skolen ble tatt i bruk i 2008 og ligger pent til med utsikt mot kulturlandskapet. Vi har en flott skolegård som er godt utstyrt for ulike aktiviteter. Idrettsanlegget Vestby Arena er nabo til skolen og blir benyttet som gymsal for skolen. 

Vestby SFO

SFO har rundt 200 barn fordelt på 4 baser: 1.trinn, 2.trinn, 3.trinn og 4.trinn. Vi holder til i de samme lokalene som skolen.

SFO skal være en blanding av barnas fritid og planlagte aktiviteter, og vi er opptatt av at barna skal få leke, samtidig som de alltid ha et tilbud om mer styrte aktiviteter. Vi prøver hele tiden å være i dialog med foreldrene om ønsker for SFO. Vi har små prosjekter hver måned,f.eks. før høytider som jul og påske. Vi arrangerer karneval og andre fester. Vi følger årstidene og legger aktiviteter ut i fra dette. Barna får utfolde seg med ulike typer forming, vi bruker aktivitetssalen flittig, og har dramaprosjekt på tvers av basene. Hver uke har vi ute-SFO.

Vi har egen kokk som lager sunn og varm mat til barna hver dag. Menyen varierer fra uke til uke.