Vestby kommune ble opprettet i 1837 og rådhuset ble lagt til Vestby. Det var først da Smålensbanen kom i 1879 at det kom mølle, sagbruk, bank og kjøpmannsgårder der, på stedet hvor jernbanen krysser Kongeveien. I 1943 ble Hølen innlemmet i kommunen, og flere tjenester som bank og apotek flyttet fra Hølen til Vestby. Lensmannskontoret ble lenge værende i Hølen, men i 1990-årene ble det også flyttet til Vestby sentrum. Det ble nedlagt rundt årtusenskiftet og Ski ble nærmeste politistasjon. 

Vestby har navn etter gården Vestby, som ble utskilt fra utgården på stedet i folkevandringstiden og som senere ble prestegård. Det har vært kirkested der siden middelalderen, men det nåværende sentrum i Vestby er av langt nyere dato. 

Sentrum

Mye av bebyggelsen i sentrum er fra etterkrigstiden, mens de fleste eldre bygninger har blitt revet. Siden 1990-årene har også en del av etterkrigsbygningene måttet vike plass for mer moderne forretningsbygg. 

Det er få boliger i sentrumsområdet. De fleste innbyggerne i tettstedet bor på boligfeltene Pepperstad Skog, Randem eller Sole Skog. Det foreligger å store planer om boligbygging i Vestby sentrum. Flere sentrumsbygg/eiendommer som er utrangert vil rives og boliger bygges. Alt etter regjeringens anmodning om å bygge boliger nær offentlig kommunikasjon.

Vestby kirke

Stenkirken fra middelalderen ble revet 1885, da den nye teglstenskirken ble oppført på den østre utvidelsen av kirkegården. Dagens kirke er en langkirke fra 1886, Søndre Follo prosti i Viken fylke. Det er plass til 450 personer.