Bosettingen i Vestby stammer fra Nøstvedtperioden

 

Arkeologiske utgravinger har avdekket at bosettingen i Vestby stammer fra Nøstvedtperioden, dvs. fra ca. 6000 – 4000 år f.Kr. Mot slutten av steinalderen, et par tusen år f. Kr., begynner det å vokse frem en bondekultur i Vestby, og en gang under bronsealderen, mellom 1800 og 500 år f.Kr., vokser det opp en urgård nord i bygda, en byr – samling av mange hus. Den ble så i sin tid delt opp i fire nye gårder; Vestby gård, Sundby gård, Nordby gård og Østby gård. På alle gårdene ligger store gravhauger fra jernalderen. Jernaldergravfeltet på Nordby Gård ligger rett øst for Vestby sentrum, et steinkast fra Rådhuset.

 

Det er grunn til å anta at kristendommen kom til Vestby en gang på 1000-tallet. Kanskje med Olav den hellige selv. Hans halvsøster, og kong Harald Hardrådes søster, Ingrid, datter til kong Sigurd Syr og dronning Åsta på Romerike, bodde nemlig på Hvidsten Gård. Hun var gift med Nevstein - en av kongens mest betrodde menn. Da stedet fikk kirke en gang på 1100-tallet, ble den lagt ved Vestby Gård - som nå ble prestegård. Prestegården ligger vakkert til i kulturlandskapet vest for jernbanestasjonen og bygdas sentrum. Den store, hvite hovedbygningen fra 1832 er tegnet av sogneprest Thomas Bodom. Både hovedbygningen, stabburet og forpakterboligen er fredet.
Da den gamle Mariakirken fra Middelalderen ble for liten, ble den revet og erstattet med en ny stor, flott kirke bygd i tegl i 1886 (arkitekter H.Nissen og H. Munthe).


 

WesselstuaIkke langt fra prestegården, inne i boligfeltet Pepperstad, ligger Wesselstua.
Wesselstua var en gang hovedbygningen på husmannsplassen Østre Jonsrud.
Her slo kapellan Jonas Wessel seg ned for å bistå sin sykelige onkel, sogneprest Ole Wessel, med sin prestegjerning.
– et kall han hadde fått av sin bror, sjøhelten Tordenskiold. 
Her ble også forfatteren Johan Herman (1742), landmåleren og forfatteren Caspar (1745), og juristen og godseieren Ole Christopher (1746)- herre til Hafslund, Borregård og Ljansbruket født. I 1748 flyttet familien til prestegården.


 

Da jernbanen ble bygd i 1879, vokste det opp en stasjonsby der jernbanen krysser Den Fredrikhaldske Kongevei. Det ble anlagt mølle, bank, kjøpmannsgårder og skole. I 1897 ble Grøstad Dampsag og Høvleri anlagt. Litt sør for sentrum ligger Sundby Gård. Her var det gjestgiveri fra 1700-tallet til 1870. Bondehøvdingen og politikeren Jon Sundby eide i sin tid gården.

Tips en venn Skriv ut