Kontakt

Eksemplar av forslag til utbyggingsavtalen fås ved henvendelse til: sven.erling.naess@vestby.kommune.no 

Kontaktperson     
Rådgiver Sven Erling Næss, telefon 64 98 01 00. 

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes innen 28. mai 2021 

Benytt adresse: Vestby kommune, Postboks 144, 1541 Vestby. Du kan også sende e-post til post@vestby.kommune.no eller elektronisk ved å benytte selvbetjeningsportalen.