Hva er byggeskikkprisen?

Byggeskikkprisen er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som bidrar til å heve og utvikle den allmenne forståelse og holdning til god byggeskikk. Prisen tildeles ut fra en helhetlig vurdering av arkitektonisk utforming, miljømessige og kulturhistoriske forhold, tilpassinger til landskapet og stedets egenart, funksjonalitet og nøktern ressursbruk. Vinneren må ha bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes.
 
Vinneren tildeles en plakett med innskrift som skal settes på eller i bygningen samt et diplom. Diplomet tildeles byggherre/eiere av prosjektet og eventuelt arkitekten. Andre som juryen vurderer å ha spilt en viktig rolle i byggeprosessen kan også tildeles diplom. Vestby kommunes byggeskikkpris vil utpekes av en jury. 

Send oss ditt forslag

Frist for å foreslå kandidater til Vestby kommunes byggeskikkpris 2021 er 01. juni 2022. 

Merkes ”Byggeskikkpris 2021”. Husk å begrunne forslaget!

Vinneren vil bli utpekt i kommunestyremøtet i september.

For å sende forslag til kandidater elektronisk, benytt skjemaet nedenfor. Du kan også sende ditt forslag pr. e-post til  post@vestby.kommune.no eller pr. post, benytt adresse: Vestby kommune, pb. 144, 1541 Vestby.