Kontakt Telefon Telefontid
Helsemyndighetenes informasjonstelefon 815 55 015 kl. 08.00 - 15.30 hver dag, utenom lørdag og søndag

Koronatelefonen
vaksine / koronatest

64 98 01 00, tastevalg 2 kl. 08.00 -15.00  mandag, tirsdag og torsdag 
Din fastlege   Dagtid på hverdager
Ved krise - legevakten i Moss
(når fastlegen har stengt)
116117 Døgnåpent