Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Jente-Lan på Bayaz 1.-2. oktober

Bli med på jente-lan! Det inviteres til lan fredag 1. oktober for jenter i ungdomsskolealder og opp til 18 år. 

Påmeldingsfrist: fredag 24. september.

Jente-lan

Høstferieaktiviteter 2021

Ung Arena inviterer til gratis høstferieaktiviteter for ungdom bosatt i Vestby kommune!

Aktivitetene gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernråd. Deltakere som får plass vil motta ytterligere informasjon om smittevernhåndtering. 

Påmeldingsfrist for alle aktiviteter: onsdag 22. september

Påmeldingsskjema finner du nederst på denne siden. Bindende påmelding. Begrenset antall plasser.

Velkommen til høstaktiviteter! Foto: Vestby kommune

Gravid? Nå kan du få vaksine

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at gravide vaksinerer seg mot covid-19 med mRNA-vaksine (vaksiner fra Pfizer/BioNTech og Moderna).

Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester. Gravide som tilhører en risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19, kan også vaksineres i 1. trimester. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel. Se de oppdaterte vaksineanbefalingene for gravide på fhi.no

Gravide kan nå vaksineres

Sommerjobb for ungdom (SfU) - fokusgruppe

Ved behandling av sak om sommerjobb for ungdom (SfU) 2021, vedtok kommunestyret 1. mars 2021 å hyre inn ungdom i alderen 14-16 år til sommerjobb for å i samarbeid med kommunen kunne arbeide med å skape bedre dialog og nå ut til flere ungdommer.

Denne fokusgruppen er i sommerjobb i uke 30-32 og arbeider sammen med ansatte ved Ung Arena Vestby, resultatområde Helse og livsmestring.

Fokusgruppens mandat er å kartlegge ungdoms kjennskap til eksisterende tjenestetilbud, behov og ønsker om form, innhold og informasjon. Arbeidet tar utgangspunkt i resultatene fra spørreundersøkelsen «Vestby-ungdom i pandemi-tiden».

Fokusgruppe SfU

Gledelig nyhet for prosjektet "Sommerjobb for ungdom" (SfU)

Mental Helse og Viken fylkeskommune har bevilget midler til Vestby kommunes prosjekt SfU for å kunne tilby 10 ekstra ungdommer sommerjobb i lokale virksomheter.

Tiltaket ble umiddelbart effektuert i tråd med prosjektets retningslinjer.

Vestby kommune takker Mental Helse og Viken fylkeskommune for det verdifulle bidraget til å kunne gi flere ungdom verdifull praksis, erfaring og ansvar rettet mot arbeidslivet. 

Les mer om «Sommerjobb for ungdom» (SfU) her. 

 

Mange unge søkte sommerjobb! Foto: Vestby kommune

Spørreundersøkelse: Vestby-ungdom i pandemitiden

Hvordan har det siste året vært for deg som er ung og bosatt i Vestby kommune? Hva har du behov for? Hvilke ønsker har du for tilbudet til barn og ungdom i Vestby kommune?

Etter et drøyt år med pandemi som har ført til tidvis strenge restriksjoner, hjemmeskole og stadige endringer, vil Vestby kommune gjennomføre en anonym spørreundersøkelse.

Undersøkelsen skal gi informasjon om hvordan du som Vestby-ungdom har det, hva du har behov for og hvilke tiltak du eventuelt ønsker at kommunen tilbyr under og etter pandemien. Undersøkelsen er ment å gi kunnskap til bruk i Vestby kommunes arbeid for barn og ungdom.

Hvordan har det siste året vært for deg som er ung og bosatt i Vestby kommune? Foto: Pixabay

Sommerjobb for ungdom

Vestby kommune tilbyr ungdom i alderen 15-20 år sommerjobb gjennom tiltaket «Sommerjobb for ungdom» (SfU) denne sommeren. 

214 ungdommer søkte på sommerjobb, og kommunen kan tilby 30 unge jobb.

Etter søknadsfristens utløp har en tverretatlig arbeidsgruppe gjennomgått og rangert alle søknader i samsvar med prosjektets formål, med avsluttende trekning blant noen likestilte kandidater. Fagforbundet deltar i rekrutteringsprosessen.

Mange unge søkte sommerjobb! Illustrasjonsbilde

Trenger du engasjerte, lærevillige og motiverte sommervikarer?

Mange ungdommer står klare til å jobbe i sommer!

Vestby kommunes sommerjobb for ungdom (SfU) har mottatt veldig mange søknader fra ungdom med høy motivasjon for arbeidslivet. Ikke alle vil få jobb hos oss og de står klare til å jobbe i din bedrift i sommer!

Sommerjobb for ungdom Illustrasjonsfoto: Ung Arena

Trenger du noen å snakke med?

Det kan være mange ting som er vanskelig å håndtere alene. I Vestby er det mange voksne som vil og kan hjelpe. Det er viktig å snakke med noen dersom du har det vanskelig eller er bekymret for noen andre.  

Ungdommer Illustrasjonsfoto
1 | 2