Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skal du bygge, rive eller endre?

Aktuelt

19_01608-58 Vedlegg 5 - Kartutsnitt annonse - Helgemyren massemottak 930067_1_1

Vedtatt detaljregulering – Helgemyren massemottak. Frist 21. juli 2020

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven. 

Planen omfatter planlagt massemottak for rene masser på gnr. 111 bnr. 3 og gnr. 113 bnr 6. Planområdet er på omlag 70 dekar (daa) der formålet er håndtering av overskuddsmasser. Det planlegges et mottak av 350000m3 rene gravemasser over en periode på maksimalt 10 år. 

Reguleringsplan Sole skog B12 og B13_400x574

Vedtatt detaljregulering – Sole Skog B12 og B13. Frist 23. juli 2020

Vestby kommunestyre har vedtatt detaljregulering etter plan- og bygningsloven.

Planområdet ligger ved Fallentinhøyden utenfor Vestby sentrum. Formålet med planen er en omregulering av gjeldende reguleringsplan for området. Reguleringsplanen legger opp til utbyggingen av boligbebyggelse med nærliggende friområder og lekeplasser.  

Nærmere opplysninger om planen finner du i vedleggene nedenfor. 

Løvetann illustrasjon

Invitasjon til folkemøte om prosjekt Solhøy omsorgsboliger, 6. august

Vestby kommune inviterer til folkemøte i kultursalen på Grevlingen skole, torsdag 6. august kl. 17.30. I møtet vil kommunen orientere om status for prosjektet og presentere konseptet som legges til grunn for rammesøknad.