Familieveileder ved helsestasjonen

Målet for samtalene er å støtte familiene i de endringer de selv ønsker.

Aktuelle problemstillinger kan være:

 • Utfordringer i foreldrerollen i spedbarnstiden, barseldepresjon
 • Utfordringer med samspill og kommunikasjon i familien
 • Fokus på barnet etter samlivsbrudd
 • Fokus på barnet ved sykdom og/eller flere sammenfallende store endringer i familien
 • Når sinne eller innadvendthet hos barn skaper utfordringer
 • Ungdom på ruskontrakt
 • Veiledning til rett hjelpetilbud i/utenfor kommunen

I tillegg til å være en del av det forebyggende teamet, har familieveileder oppfølging av familier med barn som er over- eller undervektige.

Familieveileder samarbeider med andre instanser ved behov.

Veiledningen foregår i helsestasjonens lokaler, men kan også foregå i hjemmet ved behov. Antall møtepunkter er avhengig av behov og fremdrift.

Ta gjerne kontakt direkte med familieveileder ved helsestasjonen Marianne K. Fredriksen for nærmere informasjon eller avtale.

Forebyggende veileder

Et mål med veiledningen er at både foreldre og barn tilegner seg gode samspillsferdigheter, og slik kan mestre sin unike familiehverdag på en best mulig måte.

Aktuelle problemstillinger kan være :

 • Utfordringer i foreldrerollen i småbarns-tiden
 • Utfordringer med samspill og kommunikasjon i familien
 • Fokus på barnet etter samlivsbrudd
 • Fokus på barnet ved sykdom og/eller flere sammenfallende store endringer i familien
 • Når sinne eller innadvendthet hos barn skaper utfordringer
 • Veiledning til rett hjelpetilbud i/utenfor kommunen

Forebyggende veileder samarbeider med andre instanser ved behov.

Veiledningen foregår på rådhuset, men kan også foregå i hjemmet ved behov. Antall møtepunkter er avhengig av behov og fremdrift.

Ta gjerne kontakt med forebyggende veileder Anita Jakset for nærmere informasjon eller avtale.

Forebyggende veileder – tidlig innsats

Målet med veiledningen er å se løsninger og muligheter i foreldrerollen gjennom fokus på familiens ressurser slik at familiens hverdagsstress reduseres. 
 
Veileder jobber tverrfaglig og samarbeider med andre instanser ved behov.  
 
Aktuelle problemstillinger for veiledningen kan være: 
 • Tanker rundt graviditet og eget foreldreskap, bevissthet rundt egen oppveksthistorie
 • Stressende hverdag og indre stress, vanskelige følelser og tanker knyttet til foreldrerollen i sped- og småbarnstiden
 • Omsorgsutøvelse og tilknytning
 • Veiledning til rett hjelp
 
Hva tilbyr veileder? 
 • Konsultasjon - Hjelp til kartlegging og identifisering av utfordringer og veiledning til rett hjelp
 • Støtte og oppfølging gjennom veiledningssamtaler
 • Coachingsamtaler - Hjelp og motivasjon til å endre tanke- og handlemønstre, skape endring og nå ønsket mål
 • Kurs i COS-P - Foreldreveiledningsprogram med fokus på tilknytning
 • Hjemmebesøk