Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Friområder

Et friområde er et geografisk avgrenset areal som er regulert av kommunen (eller en ideell organisasjon) til friluftsliv i henhold til plan- og bygningsloven.
 
Regulering til friområde brukes gjerne for å sikre allmennheten tilgang til attraktive arealer nær tettbebygde områder. Det gjelder spesielt områder som egner seg for badeliv, sportsfiske, lek og turgåing til fots og på ski.
 
Arealene kan ligge på privat grunn, eller de kan være i offentlig eie, eller i eie av såkalt halvoffentlige organisasjoner, som for eksempel Oslofjordens Friluftsråd, som har bl.a Svartåshytta i Vestby. I mange tilfeller er friområder i Vestby utstyrt med offentlige toaletter og tilrettelagt adkomst, f.eks. brygger for småbåter. 
Kjøvangen brygge Foto J. Dille

Aktuelt

Hulvika

Kontroll av badevann

Badevannet ved 8 badeplasser i Vestby kontrolleres jevnlig i sommersesongen. Badevannskvaliteten er generelt meget bra. Unntak er etter kraftig nedbør...
Parkslirekne

Informasjon om parkslirekne

Parkslirekne står på den internasjonale lista over de 100 verste invaderende fremmede arter. Parkslirekne er en storvokst staude som blir opptil 2 m h...
Grevling i skogen

Grevling

Skrevet av: Vidar Holthe, viltforvaltningen i Vestby kommune. Grevlingen er det største rovdyret de fleste mennesker får se i vill tilstand. Dyr i næ...