Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Friområder

Et friområde er et geografisk avgrenset areal som er regulert av kommunen (eller en ideell organisasjon) til friluftsliv i henhold til plan- og bygningsloven.
 
Regulering til friområde brukes gjerne for å sikre allmennheten tilgang til attraktive arealer nær tettbebygde områder. Det gjelder spesielt områder som egner seg for badeliv, sportsfiske, lek og turgåing til fots og på ski.
 
Arealene kan ligge på privat grunn, eller de kan være i offentlig eie, eller i eie av såkalt halvoffentlige organisasjoner, som for eksempel Oslofjordens Friluftsråd, som har bl.a Svartåshytta i Vestby. I mange tilfeller er friområder i Vestby utstyrt med offentlige toaletter og tilrettelagt adkomst, f.eks. brygger for småbåter. 
Kjøvangen utsnitt

Aktuelt

Grevling i skogen

Grevling

Grevlingen er det største rovdyret de fleste mennesker får se i vill tilstand. Dyr i nærmiljøet gir muligheter for daglige naturopplevelser. Samtidig ...