Om arbeidet

Når kommunen har fattet vedtak om at et barn har rett til spesialpedagogisk hjelp etter Barnehageloven § 19 a, er det spesialpedagogisk barnehageteam som bistår i arbeidet med barnets tiltaksplan (les mer under Spesialpedagogisk hjelp). Tiltaksplanen blir utarbeidet i tråd med sakkyndig utredning av barnet fra PPT. Spesialpedagogene samarbeider med de ansatte i barnehagene i å utforme barnets tiltaksplan. Det er barnehagen som hovedsakelig utfører den spesialpedagogiske hjelpen til barnet, under veiledning fra spesialpedagogen. Spesialpedagogene utfører også noen av timene i den spesialpedagogiske hjelpen direkte med barnet og i barnegruppen. 

Hvis barnet ikke går i barnehage kan spesialpedagogisk team utføre hjelpen til barnet hjemme.