Visjon

Barnehagens visjon er: "Et felles inkluderende leke-fellesskap."

Barndommen i Garder barnehage skal være preget av lek, trivsel, vennskap, mestring, raushet og glede.

Organisering

Barnehagen er avdelingsfri. Vi har totalt 40 plasser, hvor fordelingen mellom store og små barn varierer fra år til år. Barna er både i aldersinndelte grupper, og i blandede grupper hver dag. 

Barnehagen ligger i et landbruksmiljø med stor mulighet for friluftsliv. Områdene rundt barnehagen brukes flittig til turer og lek i naturen. Vi har også vår egen naturlekeplass, lavvo og bålhytte.

Nøkkeltall

Nøkkeltall om Garder barnehage fra Barnehagefakta.no finner du her. 

Årsplan

Årsplan for Garder barnehage 2023-2024 kan åpnes her.