Visjon

Barnehagens visjon er: "Trygghet for store og små."

Vårt hovedmål er at alle barn skal oppleve vennskap i barnehagen. Vennskap og gode relasjoner er en forutsetning for god læring, glede og mestring. Alle voksne skal legge til rette for at barna opplever vennskap. Vi kan ikke skaffe barnet en venn, men vi kan legge forholdene til rette ved å støtte opp om vennskap.

Organisering

Per januar 2020 er det en avdeling med barn fra 0-2 år og tre avdelinger for barn fra 2-6 år. Barnehagen har 86 plasser.

Vårt hovedmål: Alle barn skal oppleve vennskap i barnehagen.

Vennskap og gode relasjoner er en forutsetning for god læring, glede og mestring. Alle voksne skal legge til rette for at barna opplever vennskap. Vi kan ikke skaffe barnet en venn, men vi kan legge forholdene til rette ved å støtte opp om vennskap.

Barnehagen har en flott beliggenhet i et boligområde med skog i nærheten. Vi har et stort og variert uteområde. Her ligger alt til rette for at barna kan bevege seg på ulike måter, og få gode fysiske utfordringer ut fra alder og motorisk utvikling. Vi har både asfalt, gress, sand, skogbunn og fjell.

Nøkkeltall

Nøkkeltall om Sole Skog barnehage fra Barnehagefakta.no finner du her.