Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Ledige stillinger

Om kommunen som arbeidsplass
Vestby kommune har som mål å være en attraktiv arbeidsgiver med et godt omdømme. Vi har rundt 1400 ansatte fordelt på i overkant av 1100 årsverk.

I kommunen kan du gjøre en forskjell for andre. Kommunen er viktig for lokalsamfunnet, som tjenesteyter, politisk system, samfunnsutvikling og forvaltningsorgan. 
 
Vi tilbyr kompetente fag- og arbeidsmiljøer, et stort mangfold av arbeidsplasser innen mange ulike tjenesteområder. De fleste ansatte yter tjenester i direkte kontakt med kommunens innbyggere. Dyktige og motiverte medarbeidere er vår viktigste ressurs for å nå målsettingene gjennom tjenester og innbyggerkontakt.

Fremtidens Vestby_11[2].JPG
 
 
Jobbe i Vestby kommune
Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 19 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. 

Bli med og sett spor. ​Velkommen som arbeidssøker! 
 
Kan jeg sende inn en åpen søknad?
Vestby kommune har ikke anledning til å motta åpne søknader eller foreta tilsettinger via henvendelser. Vi er en offentlig organisasjon som i henhold til offentlig lovverk og kommunenes ansettelsesreglement er pliktig til å lyse ut stillinger. Dette gjelder både faste stillinger og vikariater. 
Du kan legge inn søknad som tilkallingsvikar innenfor skole og barnehage dersom dette er aktuelt.  
 
Problemer med å sende inn en elektronisk søknad?
Ta kontakt med HR-avdelingen på telefon 64 98 01 00 dersom du har problemer med å sende inn en elektronisk søknad.