Likemann

Likemannsarbeid er funksjonshemmedes egen omsorgsarena; å gi andre i samme situasjon som en selv hjelp til selvhjelp. Dette kan gjelde både funksjonshemmede og pårørende.

Likemannsarbeid skal gi et annet tilbud, og dekke et annet behov, enn for eksempel det fagpersonell kan bidra med. Ideen bak likemannsarbeid er at den som har skoen på vet best hvor den trykker.

Synskontaktens oppgaver:

Synskontakten kan komme hjem til deg og bistå med kartlegging av behovet for synshjelpemidler.
Synskontakten hjelper deg med å sende søknad til Nav Hjelpemiddelsentral om aktuelle hjelpemidler.

Det er gratis å låne hjelpemidler. Når søknaden er innvilget på Hjelpemiddelsentralen blir de utlevert av synskontakten eller eventuelt servicetekniker og du vil få opplæring av bruk av hjelpemidlet. Synskontakten formidler ikke vanlige briller/lesebriller.

Kriterier og henvisning

Kriterier:
Er synsevnen din redusert til cirka 6/18 (0,33) eller dårligere, vil du sannsynligvis ha problemer med å lese avisen på vanlig leseavstand. Du regnes da som synshemmet eller svaksynt. Hvis synsnedsettelsen er varig (over to år), kan du ha rett til synshjelpemidler. Også andre alvorlige synsdefekter som redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan gi rett til hjelpemidler. Synstapet må være dokumentert av øyelege eller annen spesialist.

Henvisning:
Bruker/pårørende kan ta direkte kontakt per telefon med synskontakt eller hjemmetjenesten, eventuelt kan skriftlig henvisning sendes per post eller e-mail.