Herslet Entrepreneur AS skissetegning II

Det er planlagt en aktiv første etasje med restaurant, handel og næringsaktivitet. Over næringsetasjen på bakkeplan vil det være 4 etasjer med boliger. 

Bygget vil få en sentral plassering i krysset Garderveien-Kroerveien, med kort avstand til Sentrumsbroen og stasjonen.

Hersleth Entreprenør AS ser foreløpig for seg byggestart vår 2021.

Mer info kommer etterhvert. 

Foreløpige skissetegninger:

Herslet Entrepreneur AS skissetegning I