Lovpålagt tuberkulosekontroll

Lovpålagt tuberkulosekontroll

I følge Lov om smittevern med Forskrift om tuberkulosekontroll, skal alle som kommer fra land med høy tuberkuloseforekomst og som skal oppholde seg i Norge i mer enn 3 mnd. gjennomføre tuberkulosekontroll.

Dette gjelder også personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende i tre måneder eller mer i land med høy forekomst av tuberkulose eller har vært utsatt for tuberkulosesmitte, og som skal jobbe eller hospitere i helse- og omsorgstjenesten, i lærerstillinger i grunnskolen eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg (inkl. Au pair). De har også plikt til tuberkuloseundersøkelse.

Nyttig telefonnummer

  • Barnas alarmtelefon: 116 111 (gratis alarmtelefon)
  • Legevakt: 116 117
  • Giftinformasjonen: 22 59 13 00
  • Foreldresupport (hjelpetelefon for nybakte foreldre): 116 123 tast 2
  • Barnevernet i Vestby kommune: 64 98 02 12
  • Barnvernvakten
  • Barnevernvakta: 917 19 615. Etter kl 15.00 + helger og høytider.
  • Krisesenter i Follo: 64 97 23 00
  • Smittesporerteam covid-19 telefon: 901 71 883