Aktiviteter på dagsenteret

Dagsenteret har ulike aktiviteter med fokus på sosial trening og meningsfull hverdag.

Eksempel på gruppeaktiviteter er trimgruppe, turgruppe, gruppe med kreative aktiviteter, mat og/eller hagegruppe og fredagsquiz.

Hvem kan søke?

Alle over 18 år som grunnet psykiske helseproblemer, opplever funksjonstap og har behov for hjelp til meningsfulle aktiviteter og sosial trening.

Kriterier/ vilkår

Tildeling av tilbudet Dagsenter for personer med psykiske helseproblemer vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS).

Omfang avgjøres etter individuell samtale og faglig vurdering, og behovet vurderes fortløpende.

•    At søker bor og/eller oppholder seg i Vestby kommune.
•    At søker er helt eller delvis ute av stand til å ivareta egen psykisk helse.

Pris

Oppholdet på dagsenteret er gratis. Det tas egenbetaling for mat og bruk av materialer.