Visjon

FUS visjon er: "Sammen gir vi barndommen verdi: Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti"

Organisering

Barnehagen er en basebarnehage med plass til 80 barn. Innad er de to basene fordelt i 6 grupper. Hvorav den ene gruppa er en ute gruppe, som har basen sin i barnehagens grillhytte. Barn mellom 0-3 år er på grupper med rundt 10 barn per gruppe.

 

Nøkkeltall

Nøkkeltall om Solåsen FUS barnehage fra Barnehagefakta.no finner du her.