Norm for planlegging og utførelse av vann- og avløpsanlegg i Vestby kommune ble vedtatt i mars 2019. Normen skal ligge til grunn verd all utbygging av fremtidig hovednett og ved alle arbeider på offentlige VA-anlegg.

Her kan du laste ned VA-normen