Innflytter

Flytter du til kommunen skal skolen man flytter fra fylle ut flyttemeldingsskjema. Flyttemeldingsskjemaet sendes til Vestby kommune som tildeler skoleplass. Det anbefales å kontakte ny skole som vil være behjelpelig med å registrere barnet og gi informasjon om skolen.

Søke om skoleplass i annen skolekrets

Foresatte kan søke om skoleplass på en annen skole enn nærskolen. Dette er imidlertid ikke en rettighet. For å sikre at alle elever får plass på sin nærskole, blir slike søknader bare unntaksvis innvilget og gjelder kun dersom helt spesielle hensyn tilsier det:

  • Spesialpedagogiske hensyn som krever at eleven får et tilbud som nærskolen ikke har
  • Sosialfaglig hensyn (psykososiale hensyn)
  • Søsken på skolen

Henvendelser om skolebytte gjøres til skolekontoret ved Jørgen B. Wasenius.