Sjekk om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.
 
Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Støtte til strømutgifter 2023 De midlertidig økte satsene for bostøtte videreføres til og med juni 2023. 

Søk bostøtte

Kommunen behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker, men det er Husbanken som fatter vedtak. Du søker elektronisk via Husbankens nettsider.

Søknadsfristen er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i måneden etter.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.
 

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligkontoret som har fattet vedtaket.
 

Housing allowance - Information in English

Housing allowance is intended to help people and households with low incomes and high accommodation expenses. You can check whether you qualify for housing allowance, and read more about Norwegian Housing policy and the role of The Norwegian State Housing Banks role at their website: husbanken.no - english