• Hvis du i løpet av året vil søke om å bytte til annen barnehage må det søkes på nytt i Søknadsportalen. Hvis du takker ja til tilbud i en ny barnehage, må du logge deg inn i søknadsportalen for å si opp eksisterende plass. Oppsigelsestiden finner du i barnehagens vedtekter.  
  • Hvis du får innvilget bytte til ny barnehage ved hovedopptaket mister du automatisk tilbudet i den barnehagen du søker overflytting fra. Dette gjelder uavhengig av om barnehagene er kommunale eller private.