Med «snarvei» ned på Kroerveien er det en gangtid på 7-8 minutter til sentrum. P-plassen er etablert med drenering, belysning, asfaltering og oppmerking. I tillegg er det etablert p-plasser for HC samt El-bil m/lademuligheter mot avgift. 
 
Etablerte p-plasser i sentrum vil gradvis forsvinne som følge av utbyggingsprosjektene i Vestby. De parkeringsplassene som blir værende i Vestby sentrum vil derfor bli regulert til korttidsparkering (4t) slik at enn unngår at pendlere og ansatte i Vestby sentrum bruker alle gjenværende parkeringsplasser. Således sikres parkering for HC, næringsliv og noen tjenesteytende funksjoner under anleggsperiodene som kommer.
 
Det er å anta at p-plassen får en levetid på inntil 10 år før nye etablerte p-plasser gradvis er på plass i og rundt Vestby sentrum.
 
Ladestasjon
Vestby kommune eier og Fortum drifter ladestasjonene. Det er 3 ladestolper, to av disse har 4 uttak og en av stolpene har 2 ladeuttak. Dvs. totalt 10 ladepunkt.