Utvalg
Kommunestyret
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Helse- og omsorgsutvalget
Eldrerådet
Havnestyret
Skole-, oppvekst- og kulturutvalget
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Partssammensatt utvalg
Barn- og unges kommunestyre 2015/16
Byggekomite for Ny Bjørlien skole
Byggekomite for Brevik skole
Byggekomite for Hølen skole
Arbeidsmiljøutvalget
Styringsgruppen Vestby Sentrumsplan
Byggekomite rehab
Byggekomite Grevlingen skole
Byggekomite Omsorgsboliger Solhøy
Byggekomite Ny svømmehall Vestby Nord
Testutvalg
Byggekomite Vestby Ungdomsskole
Klagenemnda
Utvalg for revidering av etiske retningslinjer
Utvalg for reiselivsplan for Vestby
Barn- og unges kommunestyre 2016/2017
Valgstyret
Byggekomite - Ny idrettshall Grevlingen
Barn- og unges kommunestyre 2017/2018
Legater og stiftelser
Takstnemnda
Klagenemnda for eiendomsskatt
Byggekomite for kulturkvartalet og rådhusparken
Barn- og unges kommunestyre
Kommunestyret
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Eldrerådet
Havnestyret
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Partssammensatt utvalg
Styringsgruppen Vestby Sentrumsplan
Klientutvalget
Klagenemnda
Klagenemnda for eiendomsskatt
Takstnemnda
Valgstyret
Byggekomite ny svømmehall Vestby nord
Valgkomite
Byggekomite Omsorgsboliger Solhøy
Ungdomsråd
Byggekomite - Ny idrettshall Grevlingen
Utvalg for kommunens plan for helse- og omsorgstjenester
Utvalg for utarbeidelse av skolebruksplan
Utvalg for bruk av kommunale bygg og anlegg
Utvalg for revidering av kommunens eiermelding
Ordførers delegerte vedtak jf. fullmakt gitt i K. sak 18/20
Kontrollutvalget 2019 - 2023