Disse 7 representantene er valgt inn i Eldrerådet 2023 - 2027

Fem av medlemmene er valgt etter forslag fra seniororganisasjoner i Vestby. 
To medlemmer er valgt blant kommunestyrets medlemmer.

Arild Kristensen, leder Pensjonistforbundet Vestby
Gunnhild Heggen Andersen, nestleder Pensjonistforbundet Vestby
Ane Nordskar Arbeiderpartiet
Jonas Svennevig Fremskrittspartiet
Ragnhild Lervik Johansen Pensjonistforbundet Vestby
Mette Stanghelle Vi over 60 Hølen og Såner
Johannes Karlstad Vi over 60 Hølen og Såner