Likemann

Likemannsarbeid er funksjonshemmedes egen omsorgsarena; Å gi andre i samme situasjon som en selv hjelp til selvhjelp. Dette kan gjelde både funksjonshemmede og pårørende.

Likemannsarbeid skal gi et annet tilbud, og dekke et annet behov, enn for eksempel det fagpersonell kan bidra med. Ideen bak likemannsarbeid er at den som har skoen på vet best hvor den trykker.

Ved spørsmål rundt dette kan likemann kontaktes. 

Hørselskontaktens oppgaver

Hørselskontakten kan komme hjem til deg og bistå med kartlegging av behovet for hørselshjelpemidler.
Hørselskontakten hjelper deg med å sende søknad til Nav Hjelpemiddelsentral om aktuelle hjelpemidler.

Det er gratis å låne hjelpemidler.

Når søknaden er innvilget på Hjelpemiddelsentralen blir de utlevert av hørselskontakten eller eventuelt servicetekniker og du vil få opplæring av bruk av hjelpemidlet. Hørselskontakten formidler ikke høreapparat. 

Kriterier og henvisning

Kriterier
For å få hjelpemidler må hørselsnedsettelsen være varig (minst to år) og hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal fungere bedre. Uttalelse fra øre-nese-hals lege eller annen spesialist er nødvendig hvis du ikke har høreapparat.

Henvisning
Bruker og pårørende kan ta direkte kontakt med hørselskontakt eller hjemmetjenesten. Skriftlig henvisning sendes per post eller e-mail.