Kommunen kan i veldig tørre perioder om sommeren komme til å be innbyggerne begrense hvor mye og når de vanner. Når det skjer, vil du finne mer informasjon om det her på kommunens nettside.

I slike perioder kan du ikke bruke kommunalt vann til hagevanning uten at du har søkt om og har fått innvilget dispensasjon fra kommunen.

Så lenge det ikke er innført vanningsforbud eller restriksjoner kan du vanne, men dette forutsetter at vannet du bruker hentes fra ditt eget uttak og at forbruket måles gjennom vannmåleren.